Bezpečnostní a technická pravidla

Pravidla a dokumenty

Příloha č. 2 Všeobecných obchodních podmínek

Bezpečností a technická pravidla (technický manuál) pro ubytovací zařízení „Kus Klidu“ (dále jen „KK“)

Všichni hosté (Klienti) ubytovaní v KK jsou povinni dbát všech níže uvedených opatření a postupů, aby se vyvarovali zranění, úrazu či jiné škodě na zdraví či majetku. Klient přebírá odpovědnost za dodržování těchto opatření a postupů všemi jak sám, tak ze strany osob, které jsou společně s ním v KK ubytovaní.

 1. Krbová kamna – se nachází v ubytovacích zařízeních –  Lensedce a Vlkovce. Lensedka má krbová kamna výhradně na dřevo. Vlkovka má troje kamna – kamna pokojová jsou na dřevo a uhelné brikety, kamna kuchyňská pouze na dřevo.  Když si přejete zatopit v kamnech, použijte k tomu nejprve podpalovač a dřevěné třísky, které naskládáte na sebe do kuželovitého tvaru. Při roztápění je důležité mít všechny otvory na vzduch a klapky na komín otevřené. Poté co se Vám oheň rozhoří a budete mít v kamnech žhavé uhlíky, postupně přiložte větší kusy dřeva, otvory a klapky zavřete pro efektivitu kamen. Dbejte na opatrnost při přikládání, aby vám žhavé kusy nevypadly na podlahu KK.
 2. Okna a dveře – host (Klient) je povinen při svém odchodu z KK všechna okna a dveře uzavřít a uzamknout, stejně tak v případě silného větru nebo deště.
 3. Lékárnička – nechybí ani na jednom našem KK. Vždy při ruce a schovaná v komodě.
 4. Hasicí přístroj – ve Vlkovce je umístěn v prosklené předsíni, Lensedka ho má v rohu za komodou a v Ondřejce se nachází ve skříňce nad kuchyní. Přístroj je práškový. V případě požáru po sejmutí z držáku je ho třeba nejprve odjistit vytržením pojistky, pak ho nasměrujte tryskou směrem k ohni a stiskněte uzávěr.
 5. Správce – na správce KK se lze obrátit v situacích, kdy host (Klient) potřebuje poradit nebo pomoci s obsluhou nebo ovládáním všech KK. Správci jsou:
 • František Vodrhánek, tel.: +420 776 169 996,
 • Vladimír Vodrhánek, tel.: +420 603 294 444
 1. Venkovní ohniště – využívejte pouze prostor k venkovnímu ohni určený, tento prostor je obestavěn velkými kameny, aby se zabránilo nekontrolovatelnému šíření ohně do širšího prostranství. Pokud topíte ve venkovním grilu nikdy se od něho nevzdalujte. Při topení ve venkovním grilu přikládejte rozumně, plameny by nikdy neměli vystoupat více než 15 cm nad vrchní hranu grilovací desky. Používejte pouze suché dřevo. Nikdy do grilu nevhazujte petardy, dělobuchy, nelejte tam žádné hořlaviny (např. benzín, nafta, ředidlo). Po ukončení grilování nechte oheň pod Vaší kontrolou dohořet. Horký popel ponechte uvnitř grilu, o vyčištění grilu se postaráme my.
 2. Chladnička – je umístěna pod pracovním prostorem kuchyňské linky. Teplotu chlazení lze ovládat na integrovaném ovladači uvnitř chladícího prostoru. Je třeba dbát na to, aby chladnička nezůstala dlouho otevřená a nezvyšovaly se energetické nároky na její chlazení.
 3. Vzduch – ve všech KK je zapotřebí větrat, abyste vy i naše boudičky mohli pohodlně dýchat.
 4. V Ondřejovském areálu dbejte na Vaši bezpečnost, protože se zde nachází spousta prudkých svahů a vysoká betonová zeď, která sloužila jako bývalá bioplynová stanice. Každý tu za své zdraví zodpovídá sám.

Nejbližší ošetření

 1. Nemocnice – Benešov (IČ: 272 53 236), adresa: Máchova 400, Benešov, tel.: +420 317 756 111
 2. Jaroslava Kölblová s.r.o. (IČ: 035 06 614), adresa: Průběžná 274, Ondřejov, PSČ: tel.: +420 723 250 556, medicínský obor: všeobecné praktické lékařství

Po setmění nebo při zhoršené viditelnosti buďte při pohybu v okolí KK ještě opatrnější.
V okolí našich boudiček (resp. ubytovacích zařízení) (KK) se nepohybujte s otevřeným ohněm.
Vždy dbejte na bezpečí své a svých blízkých na prvním místě!